Home Astro Foto Opto Yhteystiedot 5.2.2014
 
Home > ... > Kirjoitelmia > Harmaalasit Kuun katselussa
 

Harmaasuodattimet Kuun katselussa

© Aarre Kellomäki 1987

Teksti pohjautuu Aarre Kellomäen keväällä 1987 tekemiin havaintoihin erilaisilla harmaasuodattimilla.

Lupasin kertoa kokemuksistani harmaasuodattimien suhteen. Nyt on ollut mahdollista seurata Kuun kehittymistä kapeasta sirpistä täyteen Kuuhun saakka. Sain sijoitettua suodattimet okulaarin alle tekemällä raon okulaarin adapterin ja teleskoopin putken väliin.

Ensinnäkin kiinnosti, ovatko suodattimet todella harmaita. Kun niillä katsoo valkeaa paperia, on huomaavinaan pienen sinertävän sävyn. Erilaiset värit kuitenkin näkyvät melko luonnollisina suodattimien läpi, värit tietenkin tummenevat (syvenevät). Siis silmämääräisesti suodattimet ovat harmaita. Ajoin myös absorptiospektrit spektrofotometrilla. Silmän herkällä aallonpituusalueella (500-600 nm) on abrorptio varsin tasaista. Sensijaan tehtaan ilmoittamat tiheysluvut eivät oikein pidä paikkaansa: Suodatin 0,99 (havaittiin 1,10) 1,46 (1,64) ja 1,99 (2,05). Siis kaikki ovat hieman vahvempia kuin ilmoitettu. Eroilla ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä. Vielä sellaiset huomiot, että suodattimet ovat UV-alueella läpinäkymättömiä, mutta läpäisevät lämpösäteilyä 2-3 kertaa enemmän kuin näkyvää valoa. Tässä varoituksen sana: Suodattimia ei pitäisi käyttää auringon katseluun. Nehän voivat särkyä lämmön vaikutuksesta.

Sitten kokemuksista teleskoopin äärellä. Suodattimet auttavat kahdella tavalla: 1) Poistavat häikäisyä, 2) lisäävät Kuun tummuuseroja eli kontrastia. Kontrastin lisäämiseksi suodattimia kannattaa käyttää, vaikka häikäisyä ei olisikaan, siis esim. päivällä. Myös ohuen pilven läpi Kuu näkuu suodattimella paljon paremmin. Suodattimia käyttäen saa esille monia hienonhienoja yksityiskohtia kuten Schröterin laakson tai Sirsalisin halkeaman, joiden näkeminen on aikaisemmin ollut niin ja näin. Parhaimmillaan suodattimen edut ovat kuitenkin täyden kuun aikaan. Silloin Kuun kymmenet kirkkaat pisteet loistavat korostetusti ja kraaterereitten säteiden kulkua voi hyvin seurata.

Summa summarum: Tästä lähtien käytän kuuhavainnoissani aina suodatinta.

Olen myös miettinyt, millaisia suodattimia voisit myydä asiakkaillesi. Oma kolmen suodattimen valinta tuntuu osuneen aika hyvin kohdalleen. En tosin tiedä, onko se paras mahdollinen, kun vertailuvaihtoehtoja ei ole. Ilmeisesti silmä kuitenkin suvaitsee poikkeamia kumpaankin suuntaan. Olen laskeskellut taulukon 1, joka antaa minun suodattimiani vastaavat suodattimet erikokoisille teleskoopeille. Lisätietona tarvitaan vielä kirkkaus tai paremminkin okulaarin läpi tulevan kuvan kirkkaus. Se on ilmoitettu "häikäisyluokissa".

Jos ei halua ostaa kolmea suodatinta, tulee toimeen kahdella, jotka voidaan tarvittaessa asettaa peräkkäin. Taulukon 1 arvoja soveltaen on taulukkoon 2 valittu sopivat suodatinparit. Jos taas joku ostaa vain yhden suoattimen, on häikäisyluokan II arvo sopivin. On ilmeistä, ettei kaikkia taulukossa olevia suodattimia ole saatavissa. Silloin voinee ottaa lähinnä voimakkaimman suodattimen. Silmä kyllä sietää poikkeamia esitetyistä arvoista.

d (mm) I suodattimen tiheysluku D    
    häikäisyluokka
    I II III
400 2,56 1,51 2,05 2,45
300 1,44 1,26 1,80 2,20
250 1,00 1,10 1,64 2,05
200 0,64 0,90 1,44 1,85
150 0,36 0,65 1,19 1,60
100 0,16 0,30 0,84 1,25
50 0,04 - 0,24 0,65

Taulukko 1. Erikokoisille teleskoopeille sopivat harmaasuodattimet. Optiset tiheydet valittu siten, että silmään tulee sama valovirta kuin 250 mm Newtonissa. Teleskoopin  suhteellinen valonkeräyskyky on I = d^2/250^2, missä d on objektiivin läpimitta.

d (mm) A B A+B
400 0,9 1,7 2,6
300 0,9 1,5 2,4
250 0,8 1,3 2,1
200 0,7 1,2 1,9
150 0,6 1,0 1,6
100 0,5 0,8 1,3
50 (0,2 0,5 0,7)

Taulukko 2. Kahden suodattimen sarja: A häikäisyluokalle I, B luokalle II ja (A+B) luokalle III

I Oleellisesti täysi Kuu ja teleskoopissa pieni suurennus (okulaarin polttoväli > 15 mm)
II Puolikuu ja pieni suurennus tai keskivahva suurennus (okulaari 8-12 mm) kaikissa kuun vaiheissa.
III Hyvin kapea kuunsirppi ja pieni suurennus tai vahva suurennus (okulaari < 6 mm) kaikissa Kuun vaiheissa tai Kuun katselu päivällä (= auringon näkyessä).

Häikäisyluokat

Harmaalasien läpäisy

Harmaalasien mitatut läpäisykäyrät

Saatavana olevat harmaat okulaarisuodattimet

Taulukossa suodattimen tiheys ilmaistu ensin logaritmisena arvona kuten yllä olevassa Aarre Kellomäen tekstissäkin. Suodattimissa on monikalvopäällystys, Baaderin tuotteita.

tiheys läpäisy n.
0,6 T=25%
0,9 T=12,5% 
1,8 T=1,0%
3,0 T=0,016%

 

© Teknofokus 2014