Home Astro Foto Opto Yhteystiedot 14.10.2014
 
- Heliopan
- Infrapuna
- Kamerasovitteet
- Kirjoitelmia
- Lähikuvaus
- Polarisaatio
- Soviterenkaat
- Suodattimet
- T2-tarvikkeet
- Tulpat ja tarvikkeet
 
Home > Foto > Kirjoitelmia > MTF eri aukoilla

 

MTF

Kameraobjektiivin modulaation siirtofuntion (MTF) teoreettinen maksimiarvo on riippuvainen ainoastaan aukkosuhteesta.
Tämän sivun kuvat esittävät näitä arvoja eri aukkolukemilla.
Sininen käyrä näyttää MTF:n lukuarvon, joka on luettavissa pystyakselilta. Tässä arvot numeroitu nollasta yhteen, mutta ne voidaan yhtä hyvin ajatella arvoina nollasta 100 %:iin.
Vaaka-akselilta voidaan valita haluttu linjatiheys väliltä nollasta sataan viivapariin, mikä on normaalin kuvauksen kannalta riittävä alue asian tarkasteluun.
Tämä esitystapa poikkeaa kameraesitteiden yksinkertaistetusta esitystavasta, missä käyrät ilmoittavat vain muutamalla linjatiheydellä saatavan modulaation arvon kuvakentän eri kohdissa.

Aukko 1

Aukko 1,4

Aukko 2

Aukko 2,8

Aukko 4

Aukko 5,6

Aukko 8

Aukko 11

Aukko 16

Aukko 22

Aukko 32

Aukko 45

 

 

© Teknofokus 2014