Home Astro Foto Opto Yhteystiedot 5.2.2014
 
- Heliopan
- Infrapuna
- Kamerasovitteet
- Kirjoitelmia
- Lähikuvaus
- Polarisaatio
- Soviterenkaat
- Suodattimet
- T2-tarvikkeet
- Tulpat ja tarvikkeet
 
Home > Foto > Kirjoitelmia > Kaljapullonpohjalinssi 4
 

Kaljapullonpohjalinssi 4

ensimmäiset kuvat ja arvio

ensimmäinen kuva

Ensimmäinen kaljapullonpohjalinssillä otettu kuva. 100 ISO Agfa diafilmi, aika 1/30 sekuntia. Kuvauskohteen valinnassa keskeinen kriteeri oli tarkentamisen helppous. Sommittelullisten tekijöiden huomioonottaminen on jätetty myöhemmin mukaantuotavaksi tekijäksi. Kuvattu äitienpäivänä vuonna 2001.

Tässä koko ruudun alueelta skannattu kuva.

osakuva ylläolevasta

Yksityiskohta ylläolevasta kuvasta. Kuvassa on erotettavissa odotettua pienempiä yksityiskohtia. Kuvan alue on filmillä noin kuuden millin levyinen.

katunäkymä

Kruununhaan näkymä digirungolla D100 kuvattuna.

Vartiossa

Vartiossa

Käsitelty versio

Sama kuva käsiteltynä

Pohdiskelua

Projekti tuotti erittäin merkittävän lisän pullonpohjakuvaukseen. 

Teoreettisten tarkastelujen pohjalta tehty suunnitelma onnistuttiin toteuttamaan ilman suurempia ongelmia kohtuullisen kustannuksin. Saavutetun tuloksen perusteella voidaan alkuoletukset todeta huomattavan oikeaan osuneiksi.

Lopputulos osoittautui piirron suhteen huomattavasti odotettua paremmaksi. Alkuperäiset suunnitelmat tehtiin laskemalla objektiivi kirkkaan lasin läpäisyarvoilla. Aikataulun, kirkaan kalleuden ja raittiusaatteellisten arvojen huomioonottamisen johdosta ei projektissa kuitenkaan voitu ryhtyä kirkkaasta lasista valmistettuun pulloon. Tummalasisella kaljapullolla toteutettu projekti vietiin kuitenkin läpi käyttäen alkuperäisiä laskelmia. Näissä laskelmissa ei kuitenkaan otettu huomioon lasimassan suppeampaa spektraalista läpäisykäyrää. Käytetyssä lasissa läpäisy keskittyy n. 550 nm:n ympäristöön rajoittuvalle kaistalle, jolloin kromaattisten virheiden osuus vaimenee voimakkaasti. Uudella laskennalla luultavasti saavutettaisiin huomattavan tarkka vastaavuus.

Objektiivin peruspiirteenä on mustavalkokuvauksessa kaunis pehmytpiirtoisuus, mikä johtuu linssin alikorjatusta palloaberraatiosta. Varsin monokromaattisessa kuvauksessa se onkin tämän objektiivin toistoa voimakkaimmin rajoittava kuvausvirhe. Värivirheitä lukuunottamatta muut aberraatiot ovat tällaisessa linssissä hyvin hallinnassa. Lasin väri aiheuttaa voimakasta vaimennusta. Vaimennus riippuu kohteen väriskaalasta, mutta tavanomaisilla kohteilla vaimennusta on hieman yli kolme aukkoarvoa, mikä aiheuttaa melkoisia rajoituksia optiikan käytölle. Värikuvauksessa objektiivin erityispiirteenä on lähes taydellinen läpinäkymättömyys siniselle valolle. Tästä syystä kuviin ei voi voimakkaillakaan kuvankäsittelyn toimenpiteillä saada normaalia väriasteikkoa. Luovan käyttäjän käsissä objektiivilla on mahdollisuuksia mielenkiintoisiin aikaansaannoksiin.

Projekti saattaa saada jatkoa ja lisäkehitelmiä onkin harkinnassa.

Edellisellä sivulla hiottiin objektiivi

 

© Teknofokus 2014